Norlandia QUEST 2020 Go Green Global Future!

Kreatywni z natury myślimy o przyszłości!

 

Norlandia Przedszkola wraz z nowym rokiem szkolnym wprowadziła do swoich polskich przedszkoli i żłobków inicjatywę NORLANDIA QUEST 2020 Go Green Global Future. To akcja organizowana rokrocznie dla Podopiecznych wszystkich przedszkoli Norlandia we wszystkich krajach, która ma na celu wymianę doświadczeń i przekazanie dzieciom różnorodnej wiedzy wraz z jej praktycznym wykorzystaniem. W tym roku tematem przewodnim wyzwania Norlandii będzie ekologia i realizacja 17 celów zrównoważonego rozwoju. 

 

GoGreen

 

to inicjatywa środowiskowa przedszkola Norlandia, zaprojektowana w oparciu zarówno o cele zrównoważonego rozwoju ONZ, jak i nasze dokumenty zarządzające, ustawę przedszkolną i program nauczania. Dajemy naszym dzieciom wiedzę na temat obecnej sytuacji i tego, jak wspólnie możemy przyczynić się do bardziej przyjaznego środowisku i zrównoważonego społeczeństwa, z perspektywy społecznej, globalnej i lokalnej. Wpływamy na nasze środowisko w dużych i małych - w przedszkolu możemy zmniejszyć marnotrawstwo żywności, sortować źródła, zmniejszyć zużycie plastiku i poddać recyklingowi. Wraz z dziećmi i opiekunami zapewniamy, że wyposażamy się w nową wiedzę, aby przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

 

Nasz film: 

 

Myśl globalnie i kupuj lokalnie

Nasze projekty środowiskowe opierają się na lokalnych obszarach zainteresowania w naszych przedszkolach. Dzieci są naszymi kierownikami projektów lub „agentami środowiskowymi”, których ciekawość kontroluje treść i cele projektu. Współpracujemy z partnerami krajowymi za pośrednictwem centrów wiedzy specjalistycznej w dziedzinie środowiska, a także z lokalnymi podmiotami zajmującymi się ochroną środowiska.

 

Powinniśmy wyciągać wnioski i pokazywać naszym dzieciom właściwe wzorce zachowania. Konieczna jest zmiana przyzwyczajeń Polaków, którzy nadal nie mają proekologicznej kultury i częściej są zainteresowani zakupem ekologicznej żywności niż wrzuceniem zużytej plastikowej butelki do śmietnika z napisem „plastik”. – powiedziała Dorota Heith, Wiceprezes Zarządu Norlandia Polska.

 

 

 

Nasze dzieci są przyszłością

Dlatego ważne jest, aby miały one możliwość zdobycia wiedzy i stworzenia własnego obrazu tego, jaki chcą świata w którym dorastają.