Oferta Placówki

Nasze atuty to ogromny ogród i plac zabaw, kameralne grupy, rodzinna atmosfera i autorski program wychowawczy. Wyróżnia nas jakość i zaangażowanie.

W ramach czesnego oferujemy:

 • Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • Zajęcia z języka angielskiego z lektorem
 • Zajęcia z języka hiszpańskiego z lektorem
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • Zajęcia sensoplastyczne ( opłata 25zł/mc, szczegóły u Dyrekcji )
 • Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych
 • Zajęcia gimnastyczne
 • Logorytmikę
 • Klub rozwoju zainteresowań ( Autorskie programy: ekologiczny Norlandia Quest Go Green! oraz ogólnorozwojowy Norlandia Jump! i kulinarny)
 • Teatrzyki i przedstawienia
 • Spacery i zabawy  na świeżym powietrzu oraz nowym placu zabaw
 • Wychowanie fizyczne
 • Zumba

Dodatkowe zajęcia: 

 •  Judo
 • Piłka nożna
 • Tańce
 • Zajęcia w programie Moomin Language School (na tabletach)  


Udostępniamy dzieciom nasze zimowe kombinezony firmy 4F

Zapisy i informacje : 502 458 426