Moomin Language School

Moomin Language School jest cyfrową usługą nauki języka angielskiego w której dzieci uczą się poprzez zabawę z pomocą aplikacji interaktywnej oraz uczestnictwa w zajęciach grupowych.

Program:

• Jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 3 lat

• Nie wymaga umiejętności czytania

• Trwa od 5 do 15 minut codziennie

• Zawiera cotygodniowe lekcje grupowe z zabawnymi i piosenkami

• Oparty jest na fińskiej edukacji wczesnoszkolnej

• To unikalna metoda oparta na wielu latach badań

• Zakres i tematyka jest specjalnie dopasowana do zainteresowań dzieci

 

Jak to działa?

 Nasza fińska metoda uczenia się języka obcego oparta jest na wykorzystaniu immersji językowej, uczeniu się etapami, stałemu utrwalaniu materiału oraz korzystaniu z interaktywnych narzędzi edukacyjnych.

  

Czego uczymy?

 Dzieci aktywnie uczą się nowego języka w komunikacji i codziennym życiu: 

• Używają ok. 4000 słów

• Poznają w naturalny sposób struktury gramatyczne języka

• Są pozytywnie zachęcane do komunikacji

• Nabywają wiedzy o kulturze języka 

• Kreatywnie wykorzystują zdobyte umiejętności

  

KORZYŚCI Z PROGRAMU 

• Uczymy nowego języka poprzez zabawę

• Wspieramy dzieci w rozwoju wiedzy i zainteresowań 

• Budujemy solidną podstawę do nauki kolejnych języków

• Wspiera ogólny rozwój dziecka: umiejętności społeczne, poczucie własnej wartości i kreatywność

• Uczymy bezpiecznego korzystania z narzędzi interaktywnych