Opisy zajęć

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych Maluchów!

1. Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Zajęcia rytmiki rozpoczynają się muzycznym powitaniem oraz ćwiczeniami rytmicznymi - marsz, bieg i podskoki.

Ćwiczenia stosowane podczas zajęć:

•    ćwiczenia rytmiczno- taneczne ze śpiewem,

•    ćwiczenia w improwizowaniu ruchu,

•    Zabawy rozwijające wyobraźnię i inwencję twórczą,

•    słuchanie krótkich utworów muzycznych o różnym charakterze ( np. muzykę klasyczną, współczesną, utwory dziecięce),

•    granie na różnych instrumentach,

•    ćwiczenia  taneczne.

 

2. Zajęcia sensoplastyczne – zajęcia pobudzające dziecięce zmysły 😊 

Korzyści dla dzieci:

·          uwalnianie ekspresji twórczej,

·         nauka samodzielności

·         doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,

·         wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,

·         wychodzenie ze schematów,

·         współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,

·         wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Zajęcia zazwyczaj odbywają się na podłodze. Nie ma nigdy gotowego scenariusza, każdy w czasie trwania zajęć może robić „co chce” i w jakim czasie chce. Z tych zajęć wychodzi się brudnym 😊

 

3. Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych

Wiek przedszkolny to bardzo ważny czas dla rozwoju społecznego. Od ucznia, które idzie do szkoły oczekuje się już rozumienia emocji, współpracy z rówieśnikami i umiejętności komunikacyjnych -dlatego my od najmłodszych lat staramy się kształtować u dzieci umiejętności w tych sferach.

Program zajęć obejmuje:

•             rozpoznawanie i nazywanie emocji

•             rozwijanie empatii

•             pracę w grupie

•             trening asertywności

•             rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

•             rozwiązywanie konfliktów

•             rozumienie sytuacji społecznych.

 

4. Zajęcia gimnastyczne

Ćwiczenia gimnastyczne umożliwiają przedszkolakom wszechstronny rozwój motoryczny.  Systematyczne i dobrze prowadzone zajęcia gimnastyczne rozwijają szybkość, siłę i wytrzymałość.

W sezonie jesienno – zimowym korzystamy z naszego wyposażenia: materace gimnastyczne, piłki, woreczki, tunel itd. Wiosną i latem gimnastyka odbywa się w naszym przedszkolnym ogrodzie i jest ogromną atrakcją dla dzieci, które z radością wykonują ćwiczenia.

 

5. Logorytmika

 Podczas zajęć logorytmicznych dzieci bawią się, grają na instrumentach i ćwiczą przy muzyce – podobnie jak podczas lekcji tradycyjnej rytmiki - tu jednak dodatkowo kształtują prawidłową wymowę.

Logorytmika to doskonały i bardzo przydatny zestaw ćwiczeń, które kształtują umiejętności językowe, słuchowe oraz ruchowe dziecka.