Oferta Placówki

Nasze atuty to ogromny ogród i plac zabaw, kameralne grupy, rodzinna atmosfera i autorski program wychowawczy. Wyróżnia nas jakość i zaangażowanie.

W ramach czesnego oferujemy:

 • Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego

 • Zajęcia z język angielskiego z native speakerem 20h w tygodniu w każdej grupie

 • Zajęcia z języka hiszpańskiego z lektorem

 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne

 • Zajęcia sensoplastyczne ( opłata 25zł/mc, szczegóły u Dyrekcji )

 • Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych

 • Zajęcia gimnastyczne

 • Logorytmikę

 • Klub rozwoju zainteresowań ( Autorskie programy: ekologiczny Norlandia Quest Go Green! oraz ogólnorozwojowy Norlandia Jump! i kulinarny)

 • Teatrzyki i koncerty

 • Spacery i zabawy  na świeżym powietrzu oraz na nowym placu zabaw

 • Zajęcia z wychowania fizycznego

 • Wycieczki

 

Dodatkowe zajęcia: 

 • Judo

 • Piłka nożna

 • Tańce

 • Zajęcia w programie Moomin Language School

  (j. angielski na tabletach)  


Udostępniamy dzieciom nasze zimowe kombinezony firmy 4F

Zapisy i informacje : 502 458 426